Optika

  • Raspolaženo najsavremenijim kompjuterizovanim aparatima za obradu dioptrijskih sočiva svih vrsta, sa kojima se postižu preciznost i kvalitet u izradi naočara.
  • Sočiva najnovije generacije tretirana zaštitnim slojevima koja omogućavaju oštru komfornu i preciznu zaštitu.
  • Izuzetan izbor dioptrijskih okvira
  • Program za najmlađe.